Ceník

CENÍK:

červenec a srpen - možné jen týdenní pobyty, cena:  39.000,- Kč / týden / celý objekt 

mimo prázdniny možný pronájem pouze na minimálně 2 noci - 6.300,- Kč / noc / celý objekt

SILVESTR nepronajímáme. 

Ceník je platný od 1.1.2022.

V ceně: spotřeba el.energie, lůžkoviny, čistící prostředky, tablety do myčky, utěrky, zdarma k dispozici tenisový kurt, dětská prolézačka se skluzavkou a houpačkou, trampolína, zapůjčení věškerých dostupných sportovních  potřeb, dále spotřeba palivového dřeva. K diszpoci též zdarma výčepní zařízení. Zdarma také půjčujeme venkovní plynový gril, zároveň Vás touto cestou žádáme, abyste jej po použití očistili a uvedli do původního stavu.

Prosím ubytované, aby po ukončení pobytu předali ubytovací zařízení v takovém stavu, v jakém ho přejímali, tzn. provedli alespoň základní úklid a svlékli povlečení. Pokud nebude základní úklid proveden, jsme nuceni Vám naúčtovat příplatek 1.000,- Kč.

Platební podmínky:

Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy (složenkou nebo převodem na bankovní účet) určené pronajímatelem; 

  • záloha ve výši 50% z celkové ceny za ubytování při závazné objednávce 
  • doplatek 50% z celkové ceny 6 týdnů před nástupem na pobyt. 

Storno podmínky:

V případě, že host zruší objednaný pobyt, bude mu odečten stornovací poplatek od zaplacené zálohy následujícím způsobem:

  • do 8 týdnů před příjezdem: jednorázový poplatek 500 Kč 
  • 6–4 týdny před příjezdem: 50% ze zaplacené zálohy, minimálně 1000 Kč. 
  • méně než 4 týdny před příjezdem: 100% ze zaplacené zálohy

V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení finanční částky. 

Nástupní podmínky:

Chalupa pro vás bude připravena v den nástupu od 14. hodiny. Pokud přijedete dříve je Vám k dispozici zahrada.Při nástupu se skládá vratná kauce 2000,- Kč. 

V den odjezdu je nutné opustit chalupu do 10 hodin. Pokud není následně chalupa obsazena dalšími hosty, je možnost po dohodě s pronajímatelem využít pobyt až do 16. hod. V případě, že nebude možné využít chalupu do 16.hodiny, mohou si hosté po dohodě s pronajímatelem uložit zavazadla do vlastního vozidla a to ponechat na oploceném pozemku pronajímatele.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD – chalupa Bozeňov, Dolní Bušínov 193

• Hosté budou ubytováni až po předložení platného dokladu totožnosti.

• V den příjezdu je hostům umožněn vstup do chalupy mezi 14.00 a 19.00 hodin, v den odjezdu prosíme opustit chalupu do 10.00 hodin. Klíče od chalupy se vrací osobně po předešlé dohodě s provozovatelem. Pokud host opustí chalupu po 10.00 hod. bez předchozí domluvy s ubytovatelem bude hostovi účtován další započatý den pobytu. O případném dřívějším příjezdu či pozdějším odjezdu se lze předem dohodnout s provozovatelem, pokud to bude možné.

• K chalupě je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určeným, tak aby nevadila ostatním vozidlům v průjezdu.

• Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.

• V chalupě se všichni přezouváme. Děkujeme.

• V celé chalupě je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

• Při příjezdu jsou hostu předány dvě sady klíčů od chalupy a příjezdových vrat. V případě jejich ztráty bude hostu účtováno 4.000,- Kč za 1 sadu (musíme vyměnit zámky v celém objektu !!!).

• Chalupa je hostu předána bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu či poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil provozovateli.

• Pokud dojde k poškození chalupy, jejího zařízení či venkovního zařízení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit v plné výši. Neprovádějte žádné úpravy, opravy a jakékoli zásahy do elektrické nebo jiné instalace.

 • Nepřenášejte vybavení z pokojů do ostatních prostor chalupy. Zařízení chalupy host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí.

• V celé chalupě a na přilehlém pozemku je nutné udržovat pořádek. Při ukončení pobytu je host povinen chatu uklidit a předat v takovém stavu, v jakém ji převzal (prosím alespoň svlečte povlečení a ukliďte nádobí). Úklid chalupy lze sjednat u ubytovatele a to za poplatek 1.000,- Kč.

• V rámci dobrých vztahů se sousedy prosíme o dodržování nočního klidu od 22.00 do 7.00 hodin.

• Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně).

• Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození věcí vnesených do domu hostem.

• Vstup a pohyb na chalupě, po okolním pozemku, zahradě, hřišti i parkovací ploše je na vlastní zodpovědnost hosta. Za děti plně odpovídají rodiče (dospělý doprovod).

• Host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny.

• Psi i jiná zvířata mohou být v prostorách chalupy jen po předchozím souhlasu pronajímatele. Zvířata mohou do chalupy vstupovat jen v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení. Je přísně zakázáno ponechat zvíře na chalupě bez dozoru. Každý odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do budovy vnesl nebo vpustil. Psi se mohou pohybovat na přilehlém pozemku pouze na vodítku.

• Host je povinen při odchodu z chalupy zavřít okna, přesvědčit se zda neteče voda, zhasnout světla, zavřít zevnitř dveře na terasu, v případě topení v krbových kamnech znovu překontrolování dovření krbových dvířek, uzamknout vchodové dveře chalupy. Při odcestování z celého objektu na delší dobu, například celodenní výlet, je nutno zamknout i příjezdovou bránu.

• Při ukončení pobytu a odjezdu z chalupy musí host provozovateli odevzdat klíče od chalupy. Provozovatel provede kontrolu stavu objektu a zařízení. V případě, že host předá chalupu s neúplným nebo poškozeným zařízením, má provozovatel právo na uhrazení škody na místě v hotovosti v plném rozsahu.

• WIFI připojení na internet je hostům k dispozici ZDARMA.  HESLO: Fernet01

 • Venkovní gril je plynový, plynová bomba je uložena v garáži a hosté jsou povinni ji tam po každém grilování vracet, aby předešli její krádeži.

• Odpad – na tříděný odpad jsou připraveny silné pytle (plasty, papír, sklo) – zadní východ.

• Ložní prádlo je hostům k dispozici, připravené, povlečené na postelích.

• Myčka nádobí k dispozici v každé kuchyni. Tablety do myčky jsou v příborníku.

• V každém patře je umístěn práškový hasicí přístroj, který má provedené revize hasící techniky. Voda v objektu je pitná, zdroj vody – vlastní studna (máme vlastní čističku vody, která zaručuje zdravotní nezávadnost vody). Toto je možné doložit protokolem o zkoušce odebrané vody. Na všechny elektrospotřebiče umístěné na chatě byla provedena revize -  je možné doložit zprávami revizního technika, dále máme zpracovanou  revizi hromosvodu a na vyžádání můžeme také předložit technickou zprávu požární ochrany.

• Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit pronajímateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112, PRVNÍ POMOC 155, HASIČI 150, POLICIE 158

• Každý host je povinen dodržovat uvedený návštěvní řád. V případě jeho porušení má ubytovatel právo smluvené ubytování okamžitě bez náhrady ukončit. V případě jakémkoli problému volejte pronajímatele tel. +420 736 164 431 nebo tel. +420 737 257 002.

Na závěr bychom Vás chtěli požádat, abyste se k celé chalupě a všemu co k ní náleží chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté a případně i Vy, užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

Návštěvní řád je platný od 31.7.2019.